Дії перевізника, якщо під час перевезення товарів транспортний засіб внаслідок дії обставин непереборної сили не зміг прибути (доставити товари) до митного органу призначення

Строк тимчасового ввезення (транзиту) кожної окремої одиниці <b>транспортного засобу комерційного призначення іноземної реєстрації</b> встановлюється та контролюється митним органом окремо (наприклад, окремо для тягача та окремо для напівпричепа). Також окремо встановлюється строк тимчасового ввезення (транзиту) транспортних засобів комерційного призначення та окремо встановлюється строк транзитних перевезень товарів до митного органу призначення в Україні залежно від виду транспорту.

Таким чином, перевізникам слід окремо інформувати про неможливість зворотного вивезення у встановлений митним органом строк транспортного засобу комерційного призначення <b>іноземної реєстрації</b> та окремо інформувати (повідомляти) про неможливість доставки товарів до митного органу призначення у встановлений строк.


Якщо під час перевезення товарів транспортний засіб комерційного призначення внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили не зміг прибути (доставити товари) до митного органу призначення, перевізник зобов'язаний:

терміново (до закінчення встановленого строку транзитного перевезення) повідомити найближчий митний орган про обставини події, місцезнаходження товарів і транспортного засобу (поштовим зв'язком або засобами електронної пошти);

У письмовому інформуванні обов'язково зазначити:

 • про обставини події (наприклад, перебування в електронній черзі перед пунктами пропуску);
 • місцезнаходження товарів, транспортного засобу комерційного призначення;
 • номер документу контролю доставки товарів (митна декларація, книжка МДП, декларація Т1 тощо);
 • надати документальне підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили (наприклад, у разі неможливості доставки у зв'язку з очікуванням в електронній черзі - надати витяг з особистого кабінету перевізника з відображенням назначеної системою дати та часу в'їзду в пункт пропуску).
Приклад форми повідомлення про неможливість доставити товари

<b>Зверніть увагу!</b> Частиною другою статті 108 Митного кодексу України визначено, що строк тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення іноземної реєстрації встановлюється митним органом з урахуванням того, що ці транспортні засоби повинні бути вивезені за межі митної території України після закінчення транспортних операцій, для яких вони були ввезені. Зазвичай для вантажного автотранспорту такий строк визнається до 60 днів із урахуванням часу, необхідного для здійснення транпсортних операцій та часу перебування у черзі перед пунктами пропуску.

Абзацом другим частини четвертої статті 108 Митного кодексу України визначено, що <b>перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється</b> на час дії обставин наведених нижче, якщо транспортні засоби комерційного призначення, поміщені у митний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно вивезені за межі митної території України через такі обставини:

 • внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили;
 • у разі зберігання таких транспортних засобів під митним контролем (за умови інформування митного органу, який контролює їх переміщення);
 • у разі здійснення інших операцій з такими транспортними засобами у випадках, передбачених цим Кодексом (наприклад, техобслуговування) (за умови інформування митного органу, який контролює їх переміщення);
 • у разі накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил.
Приклад форми повідомлення про неможливість своєчасного вивезення авто

Частиною третьою статті 108 Митного кодексу України визначено, що з урахуванням мети ввезення транспортних засобів комерційного призначення, що зареєстровані в іноземних реєстраційних органах, особливостей транспортних операцій та інших обставин попередньо встановлений строк тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення відповідно до частини другої статті 108 Митного кодексу України за письмовою заявою власника транспортних засобів комерційного призначення або уповноваженої ним особи може бути продовжений відповідним митним органом. У разі відмови у продовженні строку тимчасового ввезення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особі, яка звернулася із заявою про продовження строку тимчасового ввезення, про причини та підстави такої відмови.


Статтею 95 Митного кодексу України визначено такі строки транзитних перевезень до митного органу призначення в Україні залежно від виду транспорту, якщо інше не передбачено цією статтею:

Під час поміщення товарів у митний режим транзиту на умовах Конвенції про процедуру спільного транзиту строки транзитних перевезень встановлюються митним органом країни відправлення відповідно до положень зазначеної Конвенції. Строки транзитних перевезень, встановлені митними органами країни відправлення відповідно до положень Конвенції про процедуру спільного транзиту, є незмінними.

До строків, зазначених вище, не включається:


В окремих випадках, якщо внаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили сталася повна чи часткова втрата товарів, перевізник уживає всіх необхідних заходів для забезпечення збереження частки невтрачених товарів та недопущення будь-якого їх використання, документального підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили.

Перевізник, який переміщує товари через митний кордон України, у присутності посадової особи найближчого митного органу складає акт про:

 • невідповідність цих товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю;
 • пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування;
 • втрату товарів.
Завантажити форму Акту

При транзитних перевезеннях товарів залізничним транспортом митному органу замість акта про невідповідність може подаватися комерційний акт, складений відповідно до міжнародних договорів, укладених відповідно до закону.

Комерційний акт подається до найближчого митного органу протягом доби після його складання.


Підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили здійснюється згідно з Порядком виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року N 657, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за N 1669/21981.

Порядок виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

Оновлено: 08.11.2023

Чи корисною була інформація?Щиро вдячні за відгук
Митний кодекс України

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень

Порядок виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

На головну
Назад
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙