Порядок пропуску гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану

Зареєструвати отримувача гуманітарної допомоги
Отримати унікальний код гуманітарної допомоги
Подати гуманітарну декларацію онлайн
Завантажити форму декларації

З <b>01 грудня 2023 року</b> постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953* змінено порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

Згідно з положеннями Закону України "Про гуманітарну допомогу" отримувачем гуманітарної допомоги можуть виступати виключно такі юридичні особи:

 • підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, уповноважені ними державні установи та органи місцевого самоврядування;
 • благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";
 • громадські організації осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також громадські організації, створені для здійснення передбаченої їх статутними документами екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;
 • релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації";
 • реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності;

Особа з переліку вище набуває статусу отримувача з моменту автоматичної реєстрації в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, яка здійснюється шляхом присвоєння отримувачу номера отримувача гуманітарної допомоги в порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 927 **.

Зареєструватися отримувачем гуманітарної допомоги в Єдиному реєстрі

Перевірити наявність отримувача в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги


Зареєстрованому отримувачу гуманітарної допомоги для пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів гуманітарної допомоги слід вчинити такі дії:

1) отримати унікальний код гуманітарної допомоги, що засвідчує факт визнання товарів гуманітарною допомогою та який присвоюється автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги після внесення отримувачем інформації про такі товари до автоматизованої системи до початку декларування товарів:

Автоматизована система

2) обрати червоний коридор для проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України;

3) подати декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою митному органу в один із способів, наведених нижче:

 • в електронній формі через "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" з подальшим друком разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, цифровий код тощо) для подання її митним органам у паперовій формі в пункті пропуску або шляхом повідомлення особою унікального електронного ідентифікатора без друку декларації:

 • в електронній формі через "Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги" з подальшим друком разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, цифровий код тощо) для подання її митним органам у паперовій формі в пункті пропуску або шляхом повідомлення особою унікального електронного ідентифікатора без друку декларації:

Подання декларації без унікального коду гуманітарної допомоги не дозволяється (без виконання дій, вказаних у пункті 1) вище).

 • подання декларації безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон України в паперовій формі без формування унікального електронного ідентифікатора.

У разі невідповідності даних, заявлених у декларації, даним автоматизованої системи посадова особа митниці відмовляє у пропуску вантажу гуманітарної допомоги на територію України, крім випадку, коли задекларована вага вантажу менша, ніж вага, зазначена у записі під унікальним кодом гуманітарної допомоги.

Ввезення гуманітарної допомоги на територію України за декларацією дозволяється <b>протягом 30 календарних днів з дати її створення</b>.

Товари, інформацію про які внесено до автоматизованої системи під відповідним унікальним кодом гуманітарної допомоги та які не ввезені на територію України протягом 90 календарних днів з дати присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги, автоматично втрачають статус товарів, визнаних гуманітарною допомогою, у порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему.


Внесення змін до декларації дозволяється лише до подання її митному органу в пункті пропуску через державний кордон України.

З моменту прийняття митним органом декларації вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення.

За результатом виявлення невідповідності фактично отриманої гуманітарної допомоги категоріям товарів та/або найменуванню товарів, та/або кількості місць, та/або кількості штук, та/або вазі/об’єму, які зазначені в декларації, отримувач зобов’язаний сформувати та <b>подати інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги в електронному кабінеті автоматизованої системи</b>, який підтверджує фактичне отримання гуманітарної допомоги. Інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги у такому разі подається не пізніше ніж подання звіту. Подання інвентаризаційного опису фактично отриманої гуманітарної допомоги вважається інформуванням отримувачами правоохоронних органів про встановлений факт невідповідності фактично отриманої гуманітарної допомоги категоріям товарів та/або найменуванню товарів, та/або кількості місць, та/або кількості штук, та/або вазі, які зазначені в декларації.


<b>Особливості ввезення гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів</b>

Пропуск через митний кордон та митне оформлення гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для осіб, визначених відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про гуманітарну допомогу”, здійснюється без письмового підтвердження від таких осіб. Цільове використання таких транспортних засобів підтверджується звітом про наявність та розподіл гуманітарної допомоги, поданим відповідно до Порядку.

Частиною другою статті 6 Закону України “Про гуманітарну допомогу” визначено, що до гуманітарної допомоги відносяться транспортні засоби для таких осіб:

 • автомобілі швидкої медичної допомоги, легкові автомобілі спеціального призначення для Міністерства внутрішніх справ України, органів Національної поліції;
 • транспортні засоби, що надходять у період воєнного стану, для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
 • транспортні засоби, призначені для перевезення більше ніж вісім осіб, та автомобілі, обладнані для перевезення осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, що передаються для використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров’я і навчальним закладам, громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, державним закладам системи реабілітації, фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт";
 • легкові автомобілі, які на момент ввезення на митну територію України були вперше зареєстровані не пізніше ніж вісім років тому, з об’ємом двигуна не більш як 1800 куб. см, що отримуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, для подальшої передачі особам з інвалідністю, які перебувають у встановленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту, на строк, визначений законодавством;
 • транспортні засоби спеціального та спеціалізованого призначення (крім таксі, автомобілів інкасації) для підприємств, установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетів, уповноважених ними державних установ та органів місцевого самоврядування для забезпечення соціально-економічних потреб територіальних громад.

<b>Особливості ввезення товарів гуманітарної допомоги, які належать до товарів подвійного використання чи до товарів військового призначення</b>

Товари за переліком згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2022 р. № 1378 “Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” у період воєнного стану на території України” (далі - Перелік) можуть ввозитися без дозвільних документів Держекспортконтролю.

Перелік товарів без дозволу

З метою визначення відповідності переміщуваних товарів волонтерами, товарам, що внесені до відповідних списків товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також оформлення відповідного висновку недержавної експертизи щодо ідентифікації товару, Ви можете звернутися до уповноважених суб'єктів на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, перелік яких наведено на веб-сайті Державної служби експортного контролю України за посиланням:

Перелік уповноважених осіб на здійснення попередньої ідентифікації товарів у галузі держекспортконтролю

Ввезення інших товарів гуманітарної допомоги, які належать до товарів подвійного використання, які зазначені в Переліку вище, здійснюється відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 86 (із змінами)

Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

Ввезення інших товарів гуманітарної допомоги, які належать до товарів військового призначення, крім тих, що зазначені у Переліку вище, здійснюється відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (із змінами)

Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення

<b>Особливості ввезення лікарських засобів та медичних виробів в якості товарів гуманітарної допомоги</b>

Лікарські засоби та медичні вироби повинні транспортуватися з урахуванням їх фізичних, фізико-хімічних властивостей в умовах, що забезпечують належне збереження, цілісність, якість і захист від дії факторів зовнішнього середовища (світла, вологи, пилу, температури). Відповідальність за якість і безпеку гуманітарної допомоги несе отримувач.

Звертаємо увагу, що відповідно до положень Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ввезення лікарських засобів, що містять наркотичні чи психотропні речовини*** можливе виключно за наявності дозволу**** на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, який видається Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Мінімальний строк придатності лікарських засобів, медичних виробів (крім медичної техніки) та ветеринарних препаратів на момент набуття ними статусу гуманітарної допомоги повинен <b>становити не менш як 1/2 строку, визначеного виробником, якщо такий строк становить менш як один рік, та не менш як шість місяців, якщо такий строк становить один рік і більше.</b>


Мінімальний <b>строк придатності харчових продуктів (або дата "вжити до")</b> на момент набуття ними статусу гуманітарної допомоги <b>повинен становити не менш як 1/3 терміну, визначеного виробником.</b>


Звертаємо увагу, що ввезення окремих категорій товарів гуманітарної допомоги здійснюється із врахуванням особливостей, визначених положеннями постанов Кабінету Міністрів України, зокрема:

Постанова КМУ від 22 липня 2022 р. № 824 (товари гуманітарної допомоги для задоволення потреб енергетики)

Постанова КМУ від 27 березня 2022 р. № 379 (товари гуманітарної допомоги, які перевозяться залізничним транспортом)

Постанова КМУ від 9 березня 2022 р. № 238 (товари гуманітарної допомоги, що класифікуються у товарній групі 27(палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні)

Оновлено: 27.03.2024

Закону України "Про гуманітарну допомогу";

постанова КМУ від 20 листопада 2023 р. № 1216;

постанова КМУ від 28 квітня 2000 № 728;

* постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953;

** постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 927;

*** перелік наркотичних чи психотропних речовин;

**** більше про отримання дозволу.
Чи корисною була інформація?Щиро вдячні за відгук
На головну
Назад
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙